Cơ cấu tổ chức

1. Sơ đồ tổ chức

2. Nhân sự
2.1. Tổ chức đảng và đoàn thể
- Chi bộ Phòng công tác sinh viên
- Công Đoàn các trung tâm

2.2 Chính quyền
- Giám đốc phụ trách chung và công tác
- Phó giám đốc phụ trách công tác hỗ trợ sinh viên
- Các chuyên viên

 2.3 Nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

Nguyễn Thị Kim Loan

Giám đốc

Phụ trách chung

kimloanctsv@hcmussh.edu.vn

2

Bùi Phan Khánh

Phó giám đốc

- Hỗ trợ sinh viên

bpkhanh@hcmussh.edu.vn

3

Nguyễn Xuân Quang

Chuyên viên

- Hỗ trợ sinh viên

quangnx@hcmussh.edu.vn

4

Hồ Cẩm Nhung

Chuyên viên

- Quan hệ doanh nghiệp

nhung.ho@hcmussh.edu.vn

5

Nguyễn Văn Hiệp

Chuyên viên

- Bộ phận đào tạo kĩ năng

nvhiep@hcmussh.edu.vn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.