Chức năng nhiện vụ của Trung tâm

1. Chức năng 
- Tư vấn, hướng nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng, giới thiệu việc làm, thực tập cho SV
- Thiết lập, phát triển mối quan hệ với doanh nghiệp;

2. Nhiệm vụ
- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ sinh viên.
- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến sinh viên theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phát triển các mối quan hệ với cựu sinh viên, tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ sinh viên

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.