Chương trình du khảo khoa học - Tham quan Làng gốm Lái Thiêu

Thông báo về kế hoạch tổ chức chương trình du khảo khoa học
Tham quan Làng gốm Lái Thiêu

Nhằm đáp ứng và nâng cao kỹ năng thực hành, khảo sát điền dã phục vụ môn học và nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời thúc đẩy hướng tiếp cận khảo sát đối với các làng nghề truyền thống, các làng nghề văn hoá gắn với lịch sử, văn hoá các vùng miền, địa phương, Trung tâm TVHN&PTNNL tổ chức chương trình du khảo khoa học, đưa SV tham quan làng gốm Lái Thiêu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo kế hoạch, việc tổ chức tham quan làng gốm Lái Thiêu sẽ bao gồm các nội dung: tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hoá của làng nghề, tham gia sinh hoạt và lao động cùng nghệ nhân, đánh giá, khảo sát các điều kiện kinh tế, văn hoá, môi trường.. những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình bảo tồn, phát triển các giá trị của làng nghề.

Thời gian tham quan: Từ ngày 23 - 25/5/2014
Đối tượng: SV các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương
Kinh phí: 370,000đ
Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/04 đến ngày 15/05/2014
ĐT hỗ trợ thông tin: 0914592249 (gặp Anh Xuân Quang)

SV đăng ký tại đây!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.