Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng CERAGEM

Thời gian: 10h00 ngày 20/11/2013 (Thứ tư)

Các sinh viên có tên trong danh sách, vui lòng đến nhận học bổng đúng giờ:
- Thời gian: 10h00 ngày 20/11/2013 (Thứ tư)
- Địa điểm: Phòng C103, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 - TP.HCM
 
 
STT Họ Tên MSSV Khoa/Bộ môn
1 Lê Thị Cầm 1056030013 BC&TT
2 Đỗ Cảnh Chân 1056070003 Triết học
3 Nguyễn Thị Thu Diễm 1156030016 BC&TT
4 Nguyễn Đang Dung 1256200016 Hàn Quốc học
5 Nguyễn Thị Mỹ  Dung 1356200009 Hàn Quốc học
6 Nguyễn Thị  Hạnh 1056060038 Nhân Học
7 Huỳnh Mai Hồng 1056040040 Lịch Sử Việt Nam
8 Nguyễn Thị Huệ 1056030053 BC&TT
9 Nguyễn Bá Hùng 1056030058 BC&TT
10 Nguyễn Hoàng Khâm 1256060045 Nhân học
11 Châu Thị Lệ 1256020014 VH&NN (HN)
12 Phan Nguyễn Châu Loan 1256200051 Hàn Quốc học
13 Nguyễn Trần Long 1356200039 Hàn Quốc học
14 Nguyễn Thị Kiều Ly 1056080061 Du lịch
15 Đinh Thị Nga 1256200062 Hàn Quốc học
16 Nguyễn Thị Nhâm 1056030100 BT&TT
17 Phan Văn Ninh 1056080082 Địa lý
18 Hồ Thị Phương 1056130022 Lưu trữ
19 Trần Thị Tuyết Sương 1056040105 Lịch Sử Việt Nam
20 Phạm Văn Tài 1156090081 XHH
21 Nguyễn Thị Tâm 1156030095 BC&TT
22 Võ Huỳnh Thanh 1057010199 NV Anh
23 Huỳnh Phương Nhật Thảo 1256200082 Hàn Quốc học
24 Phan Lê Minh Thảo 1356200074 Hàn Quốc học
25 Phan Nguyên Hương Thảo 1356200076 Hàn Quốc học
26 Nguyễn Thị Thảo 1156040073 Lịch Sử Việt Nam
27 Trần Thị Thu Thảo 1156150073 CTXH
28 Nguyễn Thị Bích Thảo 1156080095 Địa lý
29 Lê Thị Hoài Thiên 1156040077 Lịch Sử Việt Nam
30 Nguyễn Thị Hoài Thu 1056090156 XHH
31 Phạm Thị Thu Thu 1256020025 VH&NN (HN)
32 Phạm Thị Thuỷ 1156040080 Lịch Sử Việt Nam
33 Lê Thị Cẩm Tiên 1256200096 Hàn Quốc học
34 Cao Thị Tính 1156150082 CTXH
35 Trần Thị Thuỳ Trang 1156150088 CTXH
36 Huỳnh Đông Trúc 1356200098 Hàn Quốc họcv
37 Võ Bé 1256160103 Tâm lý
38 Lê Thị Nữu Ước 1256150114 CTXH
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.