Kế hoạch chiến lược phát triển

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

1. Công tác hỗ trợ SV
- Giai đoạn 2011-2015, mỗi năm trung bình có từ 1 đến 2 nghìn thông tin các vị trí việc làm, bao gồm toàn thời gian, bán thời gian, các vị trí thực tập đã được giới thiệu đến SV. Nhiều vị trí việc làm, thực tập trong và ngoài nước đã được trung tâm thông báo, giới thiệu đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Tổ chức thành công 2 chương trình ngày hội việc làm (năm 2014, 2015), với sự tham gia của trên 30 doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Tổ chức thành công hơn 20 chương trình hội thảo tuyển dụng, trong đó bao gồm cả phỏng vấn tuyển dụng thường xuyên và đột xuất.
- Xét duyệt gần 1000 trường hợp SV được nhận học bổng các loại, gồm học bổng tài trợ, học bổng kỹ năng.

2. Công tác đào tạo kỹ năng
- Mỗi năm, Trung tâm khai giảng trên 20 các khóa đào tạo kỹ năng nghê nghiệp cho mọi đối tượng, bao gồm các lớp: Biên phiên dịch Anh-Việt, Biên phiên dịch Hoa-Việt, Nghiệp vụ báo chí, Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng, Quản trị nhân sự..
- Số lượng học viên được cấp chứng chỉ trong giai đoạn 2011-2015 trên 2000 học viên.

3. Chương trình sinh hoạt ngoại khóa
- Hàng năm trung tâm tổ chức từ 3 đến 5 chương trình cà phê học thuật nhân văn với sự tham gia cộng tác của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn. Chương trình có hai nhánh chính: Nhánh KHXHNV và nhánh khởi nghiệp.
- Trung tâm đã tổ chức thành công 5 chương trình du khảo khoa học dành cho SV, tham quan, khám phá các địa danh di tích gắn với lịch sử hình thành, phát triển của vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ.


PHẦN II: KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. CĂN CỨ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
1.1 Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm giai đoạn 2016 – 2020
- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ về số lượng, mạnh về trình độ, giỏi về chuyên môn cả lý thuyết và thực tế, có đủ năng lực, khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với xu hướng của phát triển của đơn vị, có phẩm chất và trách nhiệm, gắn bó và hết lòng vì sự nghiệp phát triển đơn vị;
- Phát triển đội ngũ cộng tác viên, các nhà khoa học có uy tín, tạo lập được các chương trình hoạt động phù hợp với xu hướng và định hướng phát triển của đơn vị.

1.2 Chiến lược sử dụng nguồn nhân lực
- Bố trí, sắp xếp việc sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức một cách tối ưu nhất; bố trí công việc đúng với khả năng của từng người, tạo điều kiện để họ phát huy cao nhất sở trường của mình;
- Chuẩn hóa trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học…
- Xây dựng đề án sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị cho từng giai đoạn phát triển đạt hiệu quả tối ưu nhất, sử dụng hiệu quả nhất.

2. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP, CHỈ TIÊU
2.1 Mục tiêu chung
- Mục tiêu chung là xây dựng Trung tâm trở thành đơn vị vững mạnh trong lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ SV và đào tạo kỹ năng; Có đội ngũ cán bộ viên chức có trình độ, kinh nghiệp, có đội ngũ cộng tác viên uy tín trong nhiều lĩnh vực, có mạng lưới quan hệ doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

2.2 Mục tiêu cụ thể
- Không ngường nâng cao chất lượng công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho SV, phấn đấu hàng năm có từ 150 – 200 vị trí việc làm được tuyển dụng, có từ 200-300 SV được tuyển dụng vào các vị trí thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp.
- Thiết lập và mở rộng các mối quan hệ với doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài nước để hợp tác giới thiệu nguồn lực do nhà trường đào tạo ra ngoài thị trường lao động xã hội.
- Vận động các nguồn lực xã hội, hàng năm có từ 150-200 SV được nhận học bổng tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Xây dựng những mô hình hoạt động ngoại khóa cho sinh viên theo mô hình các trường đại học quốc tế. Qua đó hỗ trợ sinh viên những cách thức đạt chuẩn đầu ra theo các tiêu chí chuẩn đầu ra của nhà trường.
- Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng, đáp ứng yêu câu, nhu cầu xã hội. Trong đó, mỗi năm khai giảng từ 25-30 lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ cho từ 500 đến 800 học viên.
- Phát triển bộ phận tổ chức sự kiện - truyền thông trở thành đơn vị hoạt động hiệu quả trong việc kết nối doanh nghiệp tổ chức sự kiện tại trường, đồng thời giới thiệu và quảng bá hình ảnh của trường ĐH KHXH&NV

2.3 Giải pháp
- Định kỳ rà soát lại toàn bộ quy trình hoạt động chức năng của từng bộ phận. Lấy ý kiến của doanh nghiệp, học viên, sinh viên về các nội dung hoạt động liên quan đến tuyển dụng, việc làm.
- Tiến hành khảo sát, phân tích và dự báo nguồn nhân lực khối ngành KHXH&NV để tham mưu cho nhà trường, các đơn vị đào đạo và tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, xây dựng kế hoạch đào tạo kỹ năng cho từng năm, từng giai đoạn.
- Tổ chức các đợt thực tập thực tế, tham quan doanh nghiệp. Tích cực mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu hợp tác, phát triển cùng có lợi giữa các bên.
- Phát triển các mối quan hệ với cựu sinh viên; tổ chức các diễn đàn giao lưu, hướng nghiệp giữa cựu sinh viên và sinh viên.
- Nghiên cứu, đổi mới chương trình đào tạo đối với các khóa đào tạo kỹ năng, trên cơ sở chương trình hiện có kết hợp với xu thế, yêu cầu, nhu cầu của xã hội.
- Duy trì và nâng cao chất lượng các lớp đào tạo hiện có: Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng, Biên phiên dịch tiếng Anh, Biên phiên dịch tiếng Hoa, Nghiệp vụ báo chí..
- Đào tạo theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Xây dựng chương trình các khóa kỹ năng: Kỹ năng tự học hiệu quả, Kỹ năng đàm phán, thương lượng, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng tổ chức công việc, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng tư duy chiến lược, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm..
- Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý, đội ngũ chuyên viên, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nhằm thúc đẩy tiến trình nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật như: Café học thuật, café hướng nghiệp.., đẩy mạnh hoạt động CLB Phát triển nghề nghiệp (CLBNNL trẻ) trở thành sân chơi học thuật trong môi trường đại học, tạo điều kiện giao lưu giữa các diễn giả sinh viên, giới thiệu kiến thức khoa học; kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các doanh nghiệp; kĩ năng biên dịch và xây dựng văn hóa đọc trong môi trường đại học.
- Xây dựng qui trình, cơ chế, nhân lực để quảng bá, phát triển văn hóa đại học tại trường, xây dựng hệ giá trị, các biểu tượng, biểu trưng, tiêu chí văn hóa đại học trên các phương diện: nhận thức, tổ chức và ứng xử.

2.4 Chỉ tiêu
- Ký kết hợp tác thường xuyên với 100 doanh nghiệp sử dụng nguồn lao động do trường đào tạo.
- Hàng năm, công bố ấn hành bản phúc trình dự báo về nguồn nhân lực nhân văn cho các đơn vị có nhu cầu.
- Vận động các doanh nghiệp tặng 500 vé tàu, xe/ năm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm tư vấn và giới thiệu trên 2000 đầu công việc (bán thời gian và toàn thời gian) cho sinh viên.
- Xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin về cựu sinh viên, tổ chức sinh hoạt, giao lưu định kỳ hàng năm với ban liên lạc cựu sinh viên của trường.
- Phát triển Website: http://nhanlucnhanvan.hcmussh.edu.vn thành mạng lưới liên kết sinh viên, cựu sinh viên của nhà trường.
- Duy trì các chương trình học thuật trở thành hoạt động định kỳ, với các nội dung chất lượng, bổ ích, đáp ứng nhu cầu sinh viên, thành lập ít nhất mỗi khoa một CLB phát triển nghề nghiệp.
- Xây dựng quy chế và đề xuất với nhà trường cộng nhận hoạt động thực tập, thực tế tại doanh nghiệp như là một hoạt động đào tạo của nhà trường.

PHẦN III: TẦM NHÌN ĐẾN 2030

Mục tiêu chiến lược, tầm nhìn đến 2030, là “Xây dựng Trung tâm TVHN&PTNNL trở thành đơn vị phát triển, có uy tín trong lĩnh vực tư vấn, hướng nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao cho xã hội, trong nước và quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, có năng lực NCKH; đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của đơn vị; các chương trình đào tạo kỹ năng được kiểm định chuyên môn; có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng với cơ chế thị trường trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.