​Bảo tàng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Tuyển 9 Di sản viên  và 1 Chuyên viên tổng hợp

MS 532 - F; 533 - F

 

Thông báo tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2020


1. Điều kiện dự tuyển

a. Điều kiện dự tuyển (Căn cứ Điều 22 Luật Viên chức): Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.


2. Nhu cầu tuyển dụng:

STT Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Trình độ Số lượng cần tuyển
Hạng Mã số Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
1 Di sản viên Di sản viên hạng III V.10.05.17 Cử nhân chuyên ngành:
- Quản lý văn hóa;
- Văn hóa học;
- Bảo tàng học;
- Lịch sử;
- Dân tộc học;
- Ngữ văn;
- Sư phạm Văn - Sử;
- Việt Nam học;
- Hướng dẫn du lịch.
2/6 Ứng dụng CNTT cơ bản       09
2 Chuyên viên tổng hợp Chuyên viên hạng III 01.003 Cử nhân chuyên ngành:
- Quản lý văn hóa;
- Luật Hành chính Nhà nước
2/6 Ứng dụng CNTT cơ bản       01

 

Các chi tiết vui lòng xem tại link: http://www.baotangdongnai.vn/Pages/noi-dung-thong-bao.aspx?NoticeID=20

 

Thông tin từ Bảo tàng Đồng Nai. 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.