Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Kỹ Năng Đợt 1/2013

TRƯỜNG ĐH KH XH&NV                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
TRUNG TÂM TVHN&PTNNL                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                         DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KỸ NĂNG
                                                                  Năm học 2013-2014
                                                                              (Đợt 1)
Stt Họ Tên MSSV Đăng ký HB lớp
1 Đỗ Thị Trâm Anh 1156140002 Biên phiên dịch Anh-Việt
2 Nguyễn Thị Thuý Hằng 1057010058 Biên phiên dịch Anh-Việt
3 Trần Thị Thục Huyền 1157060057 Biên phiên dịch Anh-Việt
4 Vũ Đỗ Khanh 1057030068 Biên phiên dịch Anh-Việt
5 Nguyễn Huỳnh Luân 1056160034 Biên phiên dịch Anh-Việt
6 Nguyễn Trần Khánh Vy 1157060190 Biên phiên dịch Anh-Việt
7 Dương Thuý Hương 1156110045 Biên phiên dịch Hoa-Việt
8 Phi Hoài Linh 1156110056 Biên phiên dịch Hoa-Việt
9 Đặng Phan Hạ An 1056140064 Nghiệp vụ báo chí
10 Huỳnh Phước Quốc 1056150061 Nghiệp vụ báo chí
11 Lê Thị Thanh Thuý 1056100050 Nghiệp vụ báo chí
12 Phạm Xuân Thuyên 1156150079 Nghiệp vụ báo chí
13 Nguyễn Ngọc Xuân An 1157010004 Nghiệp vụ thư ký và QTVP
14 Bùi Thị  Nhiều 1056160055 Nghiệp vụ thư ký và QTVP
15 Phan Thị Ngọc Trâm 1156110145 Nghiệp vụ thư ký và QTVP
16 Nguyễn Thị Đoan Trang 1156030124 Nghiệp vụ thư ký và QTVP
17 Nguyễn Thị Diệp Xương 1156140091 Nghiệp vụ thư ký và QTVP
18 Hoàng Thị Hương 1057040021 Quan hệ công chúng (PR)
19 Nguyễn Xuân Phát 1056110103 Quan hệ công chúng (PR)
20 Lê Thị Kim Quyên 1056110113 Quan hệ công chúng (PR)
21 Nguyễn Chí Thanh 1056100084 Quan hệ công chúng (PR)
22 Trần Phương Thảo 1057020101 Quan hệ công chúng (PR)
23 Trương Thị Mỹ  Tiên 1156100063 Quan hệ công chúng (PR)
24 Lê Thị Cẩm 1056080147 Quan hệ công chúng (PR)
25 Lê Quốc  Duy 1156140009 Quản trị nhân sự
26 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 1156110048 Quản trị nhân sự
27 Nguyễn Thị Xuân Kiều 1156120029 Quản trị nhân sự
28 Nguyễn Châu Thảo Ngọc 1157060096 Quản trị nhân sự
29 Nguyễn Văn  Quý 1156150065 Quản trị nhân sự
30 Đỗ Hồ Xuân Sơn 1156160058 Quản trị nhân sự
31 Nguyễn Thị Bích  Trâm 1056100055 Quản trị nhân sự
32 Phạm Thành Công Anh 1356100047 Ứng dụng bản đồ tư duy
33 Võ Thị Thuý Hạnh 1356100073 Ứng dụng bản đồ tư duy
34 Bùi Quốc  Tấn 1256080121 Ứng dụng bản đồ tư duy
35 Trần Thị Thu  Xuân 1356100190 Ứng dụng bản đồ tư duy
Danh sách có 35 sinh viên
TP.HCM, ngày 5 tháng 11 năm 2013
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
TS.Nguyễn Thị Kim Loan
 
Ghi chú: Các SV có tên trong danh sách, liên hệ với văn phòng Trung tâm TVHN&PTNNL, phòng C001B, số 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Q1 từ ngày 6/10 để ký nhận học bổng các lớp kỹ năng.
Trung tâm TVHN&PTNNL sẽ tiếp tục xét duyệt học bổng kỹ năng đợt 2 trong học kỳ 2 NH 2013-2014. Các SV chưa có tên trong danh sách nhận học bổng đợt 1, sẽ được chuyển sang đợt 2, xét bổ sung.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.