Danh sách SV tham dự khóa học Giáo dục Tài chính

Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp & Phát triển nguồn nhân lực thông báo Danh sách 50 sinh viên được chọn tham gia khoa học Giáo dục tài chính như sau:
DANH SÁCH SINH VIÊN 
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Khoa/ngành
1 1656030037 ĐẶNG TRUNG HIẾU 11/09/1998 Báo chí - Truyền thông
2 1556150083 VÕ VĂN TÍNH 16/10/1994 Công tác xã hội
3 15556080140 NGUYỄN THANH TRÚC 15/02/1997 Đia lý học
4 1556170009 PHẠM NGUYỄN LINH ĐAN 20/08/1997 Đô thị học
5 1756170013 TỐNG HOÀNG DUY 08/09/1999 Đô thị học
6 1756170015 TRẦN HÀ YẾN DUYÊN 02/09/1999 Đô thị học
7 1756170049 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 07/09/1999 Đô thị học
8 1756170064 NGUYỄN THỊ THỦY TRIỀU 10/03/1999 Đô thị học
9 1656180071 LÊ HOÀNG BẢO LY 25/09/1998 Du lịch
10 1656180129 CHU THỊ THUỶ 24/02/1996 Du lịch
11 1456180009 HỒ TÚ ẨN 18/08/1996 Du lịch
12 1656180032 LÊ THI HẠNH 04/11/1998 Du lịch
13 1756120111 NGUYỄN VĂN VIỆT 04/11/1999 Giáo dục học
14 1556120092 TRƯƠNG THỊ DIỆU QUỲNH 20/07/1997 Giáo dục học
15 1756120008 TRẦN VĂ CƯỜNG 26/07/1997 Giáo dục học
16 1756120111 NGUYỄN VĂN VIỆT 04/11/1999 Giáo dục học
17 1456200080 ĐẶNG THỊ TÂM 20/10/1996 Hàn Quốc học
18 1556010043 HÀ TRIỆU HUY 06/03/1997 Lịch sử
19 1556040098 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 04/04/1997 Lịch sử
20 1556040042 NGUYỄN VĂN HẬU 16/02/1997 Lịch sử
21 1656130088 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 06/07/1998 Lưu trữ học-QTVP
22 1756130007 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 10/02/1999 Lưu trữ học-QTVP
23 1656130060 PHẠM THỊ NHỜ 10/02/1997 Lưu trữ học-QTVP
24 1756020049 LÊ THỊ HOÀNG NGÂN 04/04/1999 Ngôn ngữ học
25 1656020107 CAO THỊ THUỶ 14/03/1998 Ngôn ngữ học
26 1756020025 NGUYỄN DƯƠNG HUYÊN HẢI 01/06/2017 Ngôn ngữ học
27 1756020082 MAI THỊ TUYẾT 17/05/1999 Ngôn ngữ học
28 1657010301 NGUYỄN THỊ THU THỦY 02/03/1998 Ngữ văn Anh
29 1757070022 NGUYỄN PHƯƠNG BẢO NGỌC 07/01/1999 Ngữ văn Tây Ban Nha
30 1456060034 PHẠM THỊ THÚY NGA 01/08/1996 Nhân học
31 1757060011 VƯƠNG HÀ MY 12/06/1999 Quan hệ Quốc tế
32 1757060120 LÂM THIÊN PHÚ 26/09/1999 Quan hệ Quốc tế
33 1356160098 TRƯƠNG THỊ THUỲ TRANG 16/09/1995 Tâm lý học
34 1456160037 NGUYỄN THỊ KIM 13/11/1996 Tâm lý học
35 1456160080 HÀ Ý THẢO 19/08/1995 Tâm lý học
36 1666190067 ĐỖ THỊ NGUYỆT MINH 08/02/1985 Tâm lý học
37 1456140025 TRẦN THỊ BÍCH HỒNG 30/11/1996 Văn hoá học
38 1356140075 TRƯƠNG THỊ CẨM TIÊN 30/08/1995 Văn hoá học
39 1756140020 NGUYỄN NGỌC HÂN 26/04/1999 Văn hoá học
40 1356010110 VŨ NGỌC MINH TÂM 28/08/1994 Văn hoá học
41 1456090083 TỐNG THỊ KIM NGÂN 01/01/1996 Xã hội học
42 1456090108 PHẠM THỊ HÀ PHƯƠNG 30/10/1996 Xã hội học
43 1456090121 VŨ THẠCH THẢO 11/04/1996 Xã hội học
44 1556090102 LÊ THỊ HOÀNG NHUNG 20/06/1997 Xã hội học
45 1556090135 PHẠM VŨ MINH THƯ 18/11/1997 Xã hội học
46 1556090143 MAI VĂN THUYẾT 23/10/1997 Xã hội học
47 1656090144 LÊ PHƯƠNG QUỲNH 23/02/1998 Xã hội học
48 1456090155 HỒ MINH TÚ 02/10/1996 Xã hội học
49 1456090219 NGUYỄN TRẦN YẾN NHI 11/07/1995 Xã hội học
50 1656090022 LÊ THỊ KIỀU DIỄM 28/08/1998 Xã hội học


Sinh viên có tên trong danh sách trên có mặt lúc 7h45 ngày 18/10 (thứ 4) tại phòng D.401, Trường ĐH KHXH&NV - Cơ sở Đinh Tiên Hoàng để bắt đầu khóa học.

Mọi thông tin chi xin liên hệ:
email: buiphankhanh@hcmussh.edu.vn
                          

  

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.