Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO Thành phố

Tuyển dụng nhiều vị trí

MS 411 - F

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2017

của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO Thành phố
_________________

 

Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-TTWTO ngày 19 tháng  06 năm 2017 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO Thành phố về tuyển dụng viên chức năm 2017;

Căn cứ Công văn số 698/VNCPT-TC ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Viện Nghiên cứu phát triển về thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm WTO;

Căn cứ Công văn số 101/TTWTO ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO Thành phố về việc bổ sung điều kiện cho các vị trí tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm WTO.

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng viên chức:

TT

Vị trí việc làm

Số lượng

1

Tham mưu chính sách và tổng hợp

2

2

Tổ chức Đào tạo - Sự kiện

1

3

Quản trị và phân tích thông tin

1

 

Tổng cộng

4

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

2.1 Điều kiện chung:

1. Có quốc tịch Việt Nam;

2. Có đơn đăng ký dự tuyển;

3. Có lý lịch rõ ràng;

4. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

5. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

2.2. Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch, cụ thể như sau:

a. Vị trí  tham mưu chính sách và tổng hợp

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như: kinh tế, luật, tài chính công, kinh tế đối ngoại, luật kinh tế;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển viên chức);

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Các kỹ năng cần có:

 • Có khả năng tổng hợp, có kinh nghiệm thực tiễn;
 • Có khả năng tư duy, xử lý tình huống trong công việc;
 • Khả năng diễn đạt tốt; khả năng xử lý và soạn thảo văn bản;
 • Có khả năng điều phối, quản lý công việc.

  b. Vị trí đào tạo và sự kiện:

  - Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như: luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, giáo dục, địa kinh tế.

  - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển viên chức);

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  - Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  - Các kỹ năng cần có:

 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Năng động, sáng tạo và linh hoạt trong công việc;
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
 • Có trách nhiệm cao trong công việc.

  c. Vị trí phân tích thông tin:

  - Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như: luật, kinh tế, công nghệ thông tin, kinh doanh quốc tế, Marketing, báo chí và truyền thông;

  - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển viên chức);

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  - Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  - Các kỹ năng cần có:

 • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, dự báo;
 • Kỹ năng nghiên cứu độc lập và hợp tác nhóm;
 • Kỹ năng quản lý, phát triển hệ thống thông tin, dữ liệu.

Ưu tiên xét tuyển đối với các trường hợp có thời gian làm việc ở vị trí dự tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

Ghi chú:

-  Với yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, người dự tuyển có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B; TOEFL 400 PBT hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5; TOEIC 405 trở lên. Sau khi trúng tuyển viên chức, sẽ bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ theo qui định Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

- Với yêu cầu chứng chỉ tin học, người dự tuyển có thể nộp chứng chỉ tin học bằng A trở lên.

          III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển theo (mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu thường trú;

4. Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

7. 02 phong bì (ghi rõ họ tên, địa chỉ) và 02 ảnh 4x6cm.

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử để liên lạc).

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu ứng viên dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

IV. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 15 tháng  12 năm 2017, trong giờ hành chính (trừ thứ 7 và Chủ nhật).

Địa điểm: Trung tâm WTO Thành phố, số 149, Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.38205051

* Lưu ý:

-  Hồ sơ dự tuyển, chứng chỉ được sao y và chứng thực có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.