Khóa học mùa hè miễn phí với chủ đề: Người trẻ - Công dân toàn cầu dành cho SV các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM do Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực tổ chức vừa bế giảng ngày 17/8 sau một tuần tổ chức sinh hoạt.