Từ ngày 20 đến 24-3, tại trường Đại học Alicante, Tây Ban Nha đã diễn ra chương trình khởi đầu tập huấn và tham quan học tập (Kick-off Meeting and Study Visit) về chủ đề “Nâng cao Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam nhằm tăng cơ hội việc làm và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường”.