Khóa học ngắn của tổ chức Kulturstudier tại Hội An (Toàn phần)

Các bạn có muốn trải qua học bổng Kulturstudier 10 tuần về tại Hội An, với toàn bộ chi phí được tài trợ không nhỉ ? Chương trình cũng KHÔNG yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh (thậm chí bạn còn được tài trợ thi tiếng Anh nếu bạn đậu vào chương trình), và đặc biệt chỉ dành cơ hội cho các bạn VIỆT NAM !